SKSCRS%2520logo_edited_edited.png
Pohlcujúci, 3 denný zážitok

ŠKOLA MIKROCHIRURGIE KATARAKTY

Termín: 25.-27.5.2022
Miesto: Hotel Victoria, V.Žingora 9820, Martin

je 3 dňový kurz o mikrochirurgii katarakty zameraný najmä na wetlab (spolu 12 hodín). Koná sa jedenkrát ročne v jarných mesiacoch (koniec marca, začiatok apríla). Termín kurzu sa upresňuje v dostatočnom predstihu koncom roka. Na kurze sa zúčastňuje 12 uchádzačov, ktorí sú rozdelení do 6 skupín po dvoch. Každá skupina je pod dohľadom jedeného lektora. Účastníci sa učia operovať na čerstvých bravčových očiach (incízie, kapsulorexu, hydrodiekciu, odsatie kortikálnych hmôt a implantáciu IOL)

Na umelých očiach si precvičujú kapsulorexu, ale najmä fakoemulzifikáciu. Prednášky o mikrochirurugii katarakty (od A po Z), ktoré sú súčasťou kurzu sú vedené lektormi, ktorí patria k najlepším odborníkom v tejto oblasti na Slovensku. Účastníci kurzu sa zúčastňujú  všetkých prednášok. Po absolvovaní kurzu je účastníkom udelený certifikát. Cena kurzu je 400 Eur (môže sa mierne meniť). V cene je zahrnutý obed a občerstvenie počas prestávok.

História školy
mikrochirurgie katarakty

Škola započala svoju činnosť vďaka Sekcii pre implantológiu pri Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Pod názvom Modern Cataract Symposium with International Participation sa uskutočnil prvý ročník v septembri 1990 v Banskej Bystrici. Nasledovali Žilina 1992, Trenčín 1993 a Košice 1994. V roku 1995 vzniká SIRS - Slovak Implant and Refractive Society ako spoločnosť reprezentujúca Slovensko pri ESCRS.

Výbor SOS na svojom zasadnutí dňa 12.9.1996 rozhodol premenovať dovtedajšiu SIRS na SCIRS (Slovak Cataract Implant and Refractive Society). Moderná história školy sa datuje od roku 2016,  kedy sa uskutočnil prvý ročník ŠMCHK. V roku 2020 sa SCIRS premenoval na SKSCRS (Slovak Society of Cataract and Refractive Surgery). Dnes je to už piaty ročník školy, ktorý úspešne propaguje mikrochirurgiu oka mladej odbornej verejnosti vďaka najlepším slovenským odborníkom.  

Výbor SKSCRS

Kone%CC%84tant%E2%80%9Dn%20Pee%CC%84ko%2
MUDr.
Monika Ilavská PhD.
ZÁSTUPCA PREDSEDU SKSCRS
PRIMÁRKA OČNÉHO CENTRA MEDILUX

Aktuálne vykonáva operácie katarakty nielen v očnom centre Medilux, ale aj v Leviciach na súkromnom pracovisku Mediklinik. Od r. 2009 je krajským odborníkom v odbore oftalmológia a pediatrická oftalmológia pre Trnavský samosprávny kraj. V očnom centre Medilux pracuje od roku 2013, venuje sa operácii katarakty a plastickým operáciám na mihalniciach.

MUDr_edited.jpg
MUDr.
Radovan Piovarči
ČLEN VÝBORU SKSCRS
PRIMÁR OČNEJ KLINIKY NEOVÍZIA

Od roku 2010 je primárom Očnej kliniky NeoVízia v Bratislave. Vrátane komplexnej očnej diagnostiky sa venuje najmä chirurgii predného a zadného segmentu a refrakčnej chirurgii. Spolou už vykonal skoro 10 000 laserových operačných zákrokov, viac ako 12 000 vnútroočných operácií šošovky 
a viac ako 1 500 operácií sietnice. 

PHOTO-2021-12-16-15-13-23_edited.jpg
MUDr.
Konštantín Peško, PhD.
PREDSEDA SKSCRS
PREDNOSTA IVIO CLINIC

Je výraznou osobnosťou oftalmologickej obce na Slovenku. V roku 2020 sa stal prednostom očnej kliniky IVIO CLINIC po viac ako 35 ročnej praxi lekára, chirurga a primára v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Svojou podstatou je novátorom v zavádzaní progresívnych operačných postupov, ktoré stále zdokonaľuje. Je jedným z prvých očných chirurgov, ktorý realizoval lamelárny typ keratoplastiky metódou DMEK na Slovensku.

portretČB1_edited_edited.jpg
MUDr.
Peter Böhm
ČLEN VÝBORU SKSCRS
PRIMÁR OČNÉHO CENTRA DOKTORA BÖHMA

Patrí medzi najskúsenejších očných chirurgov na Slovensku. Vyvinul a patentoval viacero inovatívnych operačných techník pre komplikované prípady operácií sivého zákalu. Aktuálne pracuje na vývoji vlastného návrhu umelej vnútroočnej šošovky. Absolvoval stáže a kurzy na prestížnych svetových očných klinikách. Za 29 rokov praxe očného chirurga vykonal desiatky tisíc operácií.

MUDr_edited.jpg
MUDr. Denisa
Škrovinová
ČLEN VÝBORU SKSCRS
MEDICÍNSKY RIADITEĽ DOFTALL

bio bude doplnené...

1.Deň

8:30
Zahájenie podujatia
8:40
História operácie katarakty
10 rád pre začínajúceho mikrochirurga
Indikácie operácie katarakty
Predoperačná a pooperačná príprava
09:50
Príprava operačného poľa
Incízie - induk. astigmatizmus

Viskomateriály
Kapsulorexa
10:50
11:00
Fakoemulzifikácia
I/A
Implantácia IOL, uzavretie rany, ošetrenie
12:00
12:30
14:30
Typy IOL, materiál
Biometria, výpočet IOL
A konštanta, optimalizácia, personalizácia
15:10
Vyšetrenie, riešenie astigmatizmu
Torické IOL, implantácia torickej IOL
15:40
16:50
Typy šošoviek
Výber pacienta a jeho edukácia
PRELEX (CLE), monovision
16:30
19:00
MUDr. Konštantín Peško, PhD
BLOK I.
Prof. MUDr. MILAN IZÁK, PhD. FEBO
MUDr. Peter Böhm
MUDr. Konštantín Peško, PhD.
MUDr. Monika Ilavská, PhD.
BLOK II.
MUDr. Konštantín Peško, PhD.
MUDr. Peter Žiak, PhD.

MUDr. Bohuslav Augustinský
MUDr. Monika Ilavská, PhD.
Coffee Break
BLOK II.
MUDr. Konštantín Peško, PhD.
MUDr. Monika Ilavská, PhD.

MUDr. Peter Böhm
Obed
Wet Lab
BLOK III.
MUDr. Bohuslav Augustinský
MUDr. Peter Žiak, PhD.

MUDr. Radovan Piovarči
BLOK IV.
MUDr. Roman Ondreička
MUDr. Radovan Piovarči
Coffee Break
BLOK V.
MUDr. Denisa Škrovinová
MUDr. Denisa Škrovinová
MUDr. Radovan Piovarči
Wet Lab
Večera

2.Deň

8:00
Typy fakoemulzifikácie
Fakoprístroje - typy
Femtokatarakta
Navigačný sytém
08:50
Úzka zrenica/ IFIS sy.
 
Subluxácia a luxácia šošovky
Intumescentná a brunescentná katarakta
09:50
10:00
13:00
14:00
Ruptúra zadného púzdra + predná vitrektómia
Uvoľnenie závesného aparátu - subluxácia a luxácia
Propulzívne krvácanie
Subluxovaná IOL
14:50
15:00
18:00
BLOK VI.
MUDr. Peter Böhm
MUDr. Peter Žiak, PhD.
MUDr. Radovan Piovarči
MUDr. Konštantín Peško, PhD.
BLOK VII.
MUDr. Peter Böhm
MUDr. Roman Ondreička
MUDr. Bohuslav Augustinský
MUDr. Konštantín Peško, PhD.
Coffee Break
Wet Lab
Obed
BLOK VIII.
MUDr. Peter Böhm
MUDr. Peter Žiak, PhD.
MUDr. Radovan Piovarči
MUDr. Peter Böhm
Coffee Break
Wet Lab
Ukončenie 2 dňa

3.Deň

8:00
Sekundárna katarakta
Cystoidný makulárny edém
Refrakčné prekvapenia a ich riešenie
Bulózna keratopathia
Endoftalmitída
09:25
Katarakta + keratoplastika
Katarakta + glaukóm
Katarakta + PPV
09:50
10:00
12:10
12:30
BLOK IX.
MUDr. Bohuslav Augustinský
MUDr. Monika Ilavská, PhD.
MUDr. Peter Žiak, PhD.
MUDr. Konštantín Peško, PhD.
MUDr. Bohuslav Augustinský
BLOK VII.
MUDr. Roman Ondreička
MUDr. Monika Ilavská, PhD.
MUDr. Bohuslav Augustinský
Coffee Break
Wet Lab
Certifikácia
Obed

Sponzori V. ročníka

ivio_clinic_logo.png
zeiss-logo-tagline_rgb.png
alcon_logo.png

Miesto

ADRESA:

Hotel Victoria 

V. Žingora 9820

Martin

SKSCRS
Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
Klinika detskej oftalmológie NUDCH
Limbová 1
833 40 Bratislava
Slovenská republika