top of page
SKSCRS%2520logo_edited_edited.png
Pohlcujúci, 3 denný zážitok

ŠKOLA MIKROCHIRURGIE KATARAKTY

Termín: Bude upresnený
Miesto: Alcon Experience Centre, Barcelona

je 3 dňový kurz o mikrochirurgii katarakty zameraný najmä na wetlab (spolu 12 hodín). Koná sa jedenkrát ročne v jarných mesiacoch (apríl, máj). Termín kurzu sa upresňuje v dostatočnom predstihu koncom roka. Na kurze sa zúčastňuje 18 uchádzačov, ktorí sú rozdelení do 9 skupín po dvoch. Každá skupina je pod dohľadom jedeného lektora. Účastníci sa učia operovať na čerstvých bravčových očiach (incízie, kapsulorexu, hydrodiekciu, odsatie kortikálnych hmôt a implantáciu IOL)

Na umelých očiach si precvičujú kapsulorexu, ale najmä fakoemulzifikáciu. Prednášky o mikrochirurugii katarakty (od A po Z), ktoré sú súčasťou kurzu sú vedené lektormi, ktorí patria k najlepším odborníkom v tejto oblasti na Slovensku. Účastníci kurzu sa zúčastňujú  všetkých prednášok. Po absolvovaní kurzu je účastníkom udelený certifikát. Cena kurzu bude stanovená v priebehu roka 2022.

História školy
mikrochirurgie katarakty

Škola započala svoju činnosť vďaka Sekcii pre implantológiu pri Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Pod názvom Modern Cataract Symposium with International Participation sa uskutočnil prvý ročník v septembri 1990 v Banskej Bystrici. Nasledovali Žilina 1992, Trenčín 1993 a Košice 1994. V roku 1995 vzniká SIRS - Slovak Implant and Refractive Society ako spoločnosť reprezentujúca Slovensko pri ESCRS.

Výbor SOS na svojom zasadnutí dňa 12.9.1996 rozhodol premenovať dovtedajšiu SIRS na SCIRS (Slovak Cataract Implant and Refractive Society). Moderná história školy sa datuje od roku 2016,  kedy sa uskutočnil prvý ročník ŠMCHK. V roku 2020 sa SCIRS premenoval na SKSCRS (Slovak Society of Cataract and Refractive Surgery). Dnes organizujeme už VII. ročník školy, ktorý úspešne propaguje mikrochirurgiu oka mladej odbornej verejnosti vďaka najlepším slovenským odborníkom.  

História

Výbor SKSCRS

Kone%CC%84tant%E2%80%9Dn%20Pee%CC%84ko%2
MUDr.
Monika Ilavská PhD.
ZÁSTUPCA PREDSEDU SKSCRS
PRIMÁRKA OČNÉHO CENTRA MEDILUX

Aktuálne vykonáva operácie katarakty nielen v očnom centre Medilux, ale aj v Leviciach na súkromnom pracovisku Mediklinik. Od r. 2009 je krajským odborníkom v odbore oftalmológia a pediatrická oftalmológia pre Trnavský samosprávny kraj. V očnom centre Medilux pracuje od roku 2013, venuje sa operácii katarakty a plastickým operáciám na mihalniciach.

MUDr_edited.jpg
MUDr.
Radovan Piovarči
ČLEN VÝBORU SKSCRS
PRIMÁR OČNEJ KLINIKY NEOVÍZIA

Od roku 2010 je primárom Očnej kliniky NeoVízia v Bratislave. Vrátane komplexnej očnej diagnostiky sa venuje najmä chirurgii predného a zadného segmentu a refrakčnej chirurgii. Spolou už vykonal skoro 10 000 laserových operačných zákrokov, viac ako 12 000 vnútroočných operácií šošovky 
a viac ako 1 500 operácií sietnice. 

IMG_2388_edited_edited_edited.jpg
MUDr.
Konštantín Peško, PhD.
PREDSEDA SKSCRS
PREDNOSTA IVIO CLINIC

Je výraznou osobnosťou oftalmologickej obce na Slovenku. V roku 2020 sa stal prednostom očnej kliniky IVIO CLINIC po viac ako 35 ročnej praxi lekára, chirurga a primára v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Svojou podstatou je novátorom v zavádzaní progresívnych operačných postupov, ktoré stále zdokonaľuje. Je jedným z prvých očných chirurgov, ktorý realizoval lamelárny typ keratoplastiky metódou DMEK na Slovensku.

portretČB1_edited_edited.jpg
MUDr.
Peter Böhm
ČLEN VÝBORU SKSCRS
PRIMÁR OČNÉHO CENTRA DOKTORA BÖHMA

Patrí medzi najskúsenejších očných chirurgov na Slovensku. Vyvinul a patentoval viacero inovatívnych operačných techník pre komplikované prípady operácií sivého zákalu. Aktuálne pracuje na vývoji vlastného návrhu umelej vnútroočnej šošovky. Absolvoval stáže a kurzy na prestížnych svetových očných klinikách. Za 29 rokov praxe očného chirurga vykonal desiatky tisíc operácií.

MUDr_edited.jpg
MUDr. Denisa
Škrovinová
ČLEN VÝBORU SKSCRS
MEDICÍNSKY RIADITEĽ DOFTALL

Venuje sa operáciám predného segmentu oka, plastickým periokulárnym operáciám, operáciám sivého zákalu, refrakčným laserovým (excimerovým) operáciám a laserovým operáciám glaukómu. Svoje skúsenosti prezentovala na viacerých zahraničných (ESCRS) a domácich kongresoch.

1.Deň

8:30
Zahájenie podujatia
8:40
História operácie katarakty
10 rád pre začínajúceho mikrochirurga
Indikácie operácie katarakty
Predoperačná a pooperačná príprava
09:50
Príprava operačného poľa
Incízie - induk. astigmatizmus

Viskomateriály
Kapsulorexa
10:50
11:00
Fakoemulzifikácia
I/A
Implantácia IOL, uzavretie rany, ošetrenie
12:00
12:30
14:30
Typy IOL, materiál
Biometria, výpočet IOL
15:00
Vyšetrenie, riešenie astigmatizmu
Torické IOL, implantácia torickej IOL
15:30
15:40
Typy šošoviek (MFIOL, EDOF)
Výber pacienta a jeho edukácia

PRELEX (RLE), monovision
16:30
19:00
MUDr. Konštantín Peško, PhD
BLOK I.
Prof. MUDr. MILAN IZÁK, PhD. FEBO
MUDr. Peter Böhm
MUDr. Denisa Škrovinová
MUDr. Monika Ilavská, PhD.
BLOK II.
MUDr. Konštantín Peško, PhD.
MUDr. Radovan Piovarči

MUDr. Bohuslav Augustinský
MUDr. Monika Ilavská, PhD.
Coffee Break
BLOK II.
MUDr. Konštantín Peško, PhD.
MUDr. Monika Ilavská, PhD.

MUDr. Peter Böhm
Obed
Wet Lab
BLOK III.
MUDr. Bohuslav Augustinský
MUDr. Denisa Škrovinová
BLOK IV.
MUDr. Roman Ondreička
MUDr. Radovan Piovarči
Coffee Break
BLOK V.
MUDr. Denisa Škrovinová
MUDr. Denisa Škrovinová
MUDr. Radovan Piovarči
Wet Lab
Večera

2.Deň

8:00
Typy fakoemulzifikácie
Fakoprístroje - typy
Femtokatarakta
Navigačný sytém
09:00
Úzka zrenica/ IFIS sy. 
Subluxácia a luxácia šošovky
Intumescentná a brunescentná katarakta
09:50
10:00
13:00
13:30
Ruptúra zadného púzdra + predná vitrektómia
Uvoľnenie závesného aparátu - subluxácia a luxácia
Propulzívne krvácanie
Subluxovaná IOL
Katarakta a keratoplastika
14:40
14:50
18:00
BLOK VI.
MUDr. Peter Böhm
MUDr. Peter Žiak, PhD.
MUDr. Radovan Piovarči
MUDr. Konštantín Peško, PhD.
BLOK VII.
MUDr. Peter Böhm
MUDr. Bohuslav Augustinský
MUDr. Konštantín Peško, PhD.
Coffee Break
Wet Lab
Obed
BLOK VIII.
MUDr. Peter Böhm
MUDr. Peter Žiak, PhD.
MUDr. Radovan Piovarči
MUDr. Peter Böhm
MUDr. Roman Ondreička
Coffee Break
Wet Lab
Ukončenie 2 dňa

3.Deň

8:00
Sekundárna katarakta
Cystoidný makulárny edém
Refrakčné prekvapenia a ich riešenie
Bulózna keratopathia
Endoftalmitída
09:20
Katarakta + glaukóm
Katarakta + PPV
09:50
10:00
12:10
12:30
BLOK IX.
MUDr. Konštantín Peško, PhD.
MUDr. Monika Ilavská, PhD.
MUDr. Peter Žiak, PhD.
MUDr. Konštantín Peško, PhD.
MUDr. Denisa Škrovinová
BLOK VII.
MUDr. Monika Ilavská, PhD.
MUDr. Radovan Piovarči
Coffee Break
Wet Lab
Certifikácia
Obed

Sponzor VII. ročníka

alcon_logo.png

Miesto

Alcon Experience Centre 

World Trade Center Almeda Park Plaça de La Pau s/n. Building 8, 3rdFloor 08940 Cornellá de Llobregat Barcelona  Spain

Výbor SKSCRS
Deň 1
Miesto
Deň 2
Deň 3
Sponzori
bottom of page